Naš tim, sastavljen od inženjera i dizajnera, specijalizovan je, kada su bazeni u pitanju, za širok spektar komercijalnih i privatnih projekata.

Izbor tipa bazena koji želite da izgradite u Vašem dvorištu može biti zamoran i komplikovan proces. Iskoristite tekst kao uputstvo kako biste izabrali najbolju opciju za Vas.

Tipovi bazena

Bazeni se inicijalno mogu podeliti prema načinu izgradnje. Polipropilenski, poliesterski, čelični i sl. se klasifikuju pod montažnim tipom, dok se zidani i armirano-betonski izrađuju na licu mesta.

Pored ove podele bazeni se dela i na osnovu načina cirkulacije vode prilikom njenog filtriranja. Postoje dva tipa – skimerski i prelivni. Razlika u načinu cirkulacije vode je detaljno opisana ispod, mada se pored toga ovi bazeni razlikuju i vizuelno.

Skimerski bazeni

Na prvi pogled na bazen skimerskog tipa, vidi se da je nivo vode niži u odnosu na vrh zida bazena. Pri vrhu zida, uglavnom na kraćoj strani, nalazi se jedan ili više skimera što zavisi od same geometrije bazena.

Filtracija skimerskih bazena se odvija tako što pumpa usisava vodu iz bazena preko skimera koji je ugrađen pri vrhu zida i slivnika u podu bazena. Nakon prolaska kroz filter i ostalih tretmana (ukoliko ih ima), voda se vraća nazad u bazen preko potisnih mlaznica koje se nalaze na zidu. Zbog skimera koji se nalaze pri vrhu zida nivo vode je niži za 10-15cm od nivoa plaže.

skimerski_filtracija

Skimer i rubni kamen

Od infrastrukture za funkcionisanje bazena skimerskog tipa, pored same školjke bazena, potrebna je i mašinska sala. Potrebne dimenzije mašinske sale zavise od izbora dodatne opreme, kao i od dimenzija filtera. Poželjno je da se dno mašinske sale nalazi ispod nivoa dna bazena. Takođe u mašinskoj sala treba predvideti priključak za vodu, struju i kanalizaciju.

Zbog jednostavnije izgradnje, a samim tim i niže cene, češća je primena ovog tipa bazena kod privatnih korisnika.

Prelivni bazeni

Za razliku od skimerskog tipa kod bazena prelivnog tipa primećuje se da je voda u novou gornje ivice zida bazena, a po rubu bazena nalaze se prelivni kanali.

Za funkcionisanje filtracije neophodan je  kompenzacioni rezervoar. Filtracija se odvija tako što pumpa usisava vodu iz kompenzacionog rezervoara. Nakon prolaska kroz filter i ostalih tretmana (ukoliko ih ima), voda se vraća nazad u bazen preko potisnih mlaznica koje se nalaze u podu bazena ili u nekim slučajevima u podu i zidu bazena. Voda zatim ponovo preliva i prelivnim kanalima se odvodi do kompenzacionog rezervoara.

prelivni2_bazen

Prelivni kanal

Od infrastrukture za funkcionisanje prelivnog bazena, pored same školjke bazena, potrebna je mašinska sala i kompenzacioni rezervoar. Potrebne dimenzije mašinske sale zavise od izbora dodatne opreme, kao i od dimenzija filtera. Dimenzija kompenzacionog rezervoara se dobija proračunom jer mora zadovoljiti određene uslove za pravilno funkcionisanje. Poželjno je da se i dno mašinske sale i dno kompenzacionog rezervoara nalaze ispod nivoa dna bazena. Takođe u mašinskoj sala treba predvideti priključak za vodu, struju i kanalizaciju.

Prelivni tip bazena obezbeđuje jednako kvalitetnu filtraciju vode i kod bazena velikih dimenzija. Zbog toga je neophodna primena ovog tipa kod javnih bazena. Iako je cena prelivnog tipa bazena viša od skimerskog tipa zbog izgradnje kompenzacionog rezervoara i prelivnih kanala, u zadnje vreme ovaj tip postaje sve popularniji i kod privatnih korisnika.

„Infinity“ bazeni

 „Infinity“ bazeni su podvrsta prelivnih bazena. U funkcionalnom smislu se ništa ne razlikuje. Za postizanje infinity efekta neophodna je odgovarajuća konfiguracija terena, a ostalo prepustite nama.

infinity_pool

“Infinity” bazen

Spremili smo tabelu u kojoj smo napravili poređenje sva tri tipa bazena sa ciljem da Vam jasnije prikažemo karakteristike svakog od njih!

Skimerski Prelivni Infinity
Usis filtracije Skimeri i slivnik Kompenzacioni rezervoar
i prelivni kanali
Kompenzacioni rezervoar
i prelivni kanali
Potis filtracije Zidne mlaznice Podne mlaznice Podne i zidne mlaznice
Infrastruktura Mašinska sala Mašinska sala
i kompenzacioni rezervoar
Mašinska sala
i kompenzacioni rezervoar
Dodatna oprema Nema ograničenja Nema ograničenja Nema ograničenja
Prednosti Jednostavnija izgradnja
Niža cena izgradnje
Jednostavnije upravljanje
Mogućnost filtracije bazena većih dimenzija
Ujednačena filtracija
Nema visinske razlike između vrha i nivoa vode
Mogućnost filtracije bazena većih dimenzija
Ujednačena filtracija
Infinity efekat
Mane Neprimenljivo kod bazena velikih dimenzija
Pojava kamenca na rubu bazena
Slabija filtracija dna bazena
Viša cena izgradnje zbog kompenzacionog rezervoara i prelivnih kanala
Malo komplikovanije upravljanje instalacijom
Viša cena izgradnje zbog kompenzacionog rezervoara i prelivnih kanala
Malo komplikovanije upravljanje instalacijom
Neophodna odgovarajuća konfuguracija terena

Nadamo se da smo uspeli da Vam pojasnimo neke osnovne stvari kada su tipovi bazena u pitanju, a samim tim da Vam olakšamo odabir nekog budućeg bazena.