Project Description

Projekat statike skimerskog tipa bazena

  • Kategorija: prikaz dela građevinskog projekta – grafički
  • Vrsta bazena i dimenzije: skimerski 8m x 4m x 1.20m  i skimerski 5,5m x 4 m x 1.5m
  • Prikazani delovi: statički model bazena sa kadom u nivou iznad, dispozicija, plan armature, specifikacija armature, statički model sa uticajima