Project Description

Projekat skimerskog tipa bazena sa kadom

  • Kategorija: prikaz dela HM projekta – bazenska oprema i cevni razvod + HM kada odvojena u jednom uglu (odvojena zidovima)
  • Vrsta bazena i dimenzije: skimerski – 9m x 4m x 1,35m
  • Hemijski tretman i grejanje bazena: automatsko doziranje pH regulatora, elektroliza (proizvodnja hlora iz slanog rastvora), by-pass za toplotnu pumpu
  • Dodatna oprema:  mlaznica usisivača, HM klupa sa 4 mlaznice, lastin rep, vazdušna masaža u kadi (8 mlaznica)